Ontwikkeling

Project details

Projectomvang
1.500 m²
Architect
Buro de Binnenstad
Status
Opgeleverd in 2010, verhuurd
Rol Aedes
Ontwikkeling en belegging

Professor Tulpstraat 17 – 23, Amsterdam

Deze karakteristieke 19e eeuwse straat, die haaks op de entree van het Amstel Hotel staat, heeft een rijke historie die begon met de vestiging van voornamelijk joodse diamantairs die handel dreven in het Amstel Hotel. De straat is een aantal jaren terug van de sloop gered waarna de restauratie van alle panden kon beginnen. Van 2001 tot 2005 zijn de eerste 2 fasen van deze restauratie uitgevoerd. De voorbereidingen voor herstel van de nummers 17 t/m 25 – de 3e en tevens laatste fase in de straat – zijn gestart in 2008. Het redelijk authentieke gevelbeeld, daterend uit ca. 1900, is in de oorspronkelijke stijl hersteld. Er zijn woningen en kantoren in de panden gerealiseerd.

De authentieke 19e eeuwse gevel is volledig gerestaureerd

Meer van onze projecten

Plantage Muidergracht 87-91

Bij de stripwerkzaamheden stuitte we op interessante aanwezige gewelven, een van de vele verwijzingen naar de rijke historie van dit gebouw.

Amstel 111

6 gebouwen tussen 3 historische grachten, Amstel, Nieuwe Prinsengracht en de Onbekendegracht, worden omgebouwd tot een nieuw hotelconcept.

Aedes werkt o.a. samen met: