Disclaimer

Aedes Real Estate doet haar best om deze website en de daarop weergegeven informatie zorgvuldig samen te stellen en actueel te houden, maar kan er niet voor instaan dat de getoonde informatie juist of volledig is. Datzelfde geldt voor informatie die via deze website gevonden wordt. Aedes Real Estate aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door het gebruik van deze website. Aan de informatie op deze website kan geen enkel recht jegens Aedes Real Estate worden ontleend.

Aedes werkt o.a. samen met: