© Aedes Real Estate | sitemap

Aedes Real Estate opereert landelijk als onafhankelijke vastgoed ontwikkelaar. Wij ontwikkelen woningen, kantoren, bedrijfshuisvesting en hotels. Onze specialisatie is de herontwikkeling van complexe binnenstedelijke locaties. Vervolgens houden wij vaak onze projecten in portefeuille als belegging.

Aedes Real Estate draagt bij aan de ontwikkeling van onze bebouwde omgeving door het initiatief te nemen voor projecten, door te investeren en door altijd in te zetten op de hoogst mogelijke kwaliteit. Dat doen we met veel creativiteit en kennis van de markt. En we sturen onze projecten zelf waarbij altijd rekening wordt gehouden met de omgeving. Daarom zijn wij betrokken van de eerste stap tot de laatste steen.

Aedes vastgoed relatietermen: Vastgoedontwikkeling vastgoedprojecten projectontwikkeling beleggingen beleggen investeren projecten woningen winkels hotels kantoren bedrijfsruimte amsterdam nederland.

AEDES VASTGOED AMSTERDAM


Aedes Real Estate operates across the Netherlands as an independent property developer. We have developed residential accommodation, office / business premises and hotels and speciale in redeveloping complex urban locations. We subsequently tend to keep the projects in our portfolio as investments.

Aedes Real Estate contributes to the development and redevelopment of urban areas by investing and focusing on the highest possible quality projects. In our work we deploy all our creativity and professional knowlegde of the market, yet always with a view to creating sustainable development.Aedes Real Estate takes the project though its entire life cycle, from conception through to the completion and subsequent management of property.

Aedes related: Property management rental lease real estate amsterdam net realty properties houses and offices development and investments in the netherlands.

AEDES REALESTATE AMSTERDAM